Adres :
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:4-5-11 Şişli, İstanbul, Türkiye
Telefon :
0850 308 47 37
E-Posta :
ozelprojeler@ipfsbroker.com
İletişime Geç

Hakkımızda

IPFS Sigorta

TARİHÇE
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce yürürlükte olan “Sigorta Brokerliği ile ilgili Yönetmelik” şartlarını eksiksiz olarak yerine getirerek Hayat Dışı; Hayat ve Reasürans ruhsatlarını 2007 yılında alarak faaliyetine başlayan brokerliğimizin Hayat Sigorta deneyimi 1989 yılına dayanmaktadır. Sadece sigorta değil Uluslararası Brokerlik hizmetlerini Türkiye’de oluşturduğu kişisel ve kurumsal müşteri portföyüne de danışmalık vermektedir. Güçlü sermaye yapısı ve sektörde uzun yıllar deneyim kazanmış çalışanları ile sigorta konusunda gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilere özel çözümler sunarak her türlü talep ve isteği olumlu şekilde cevaplandırmakta ve sonuçlandırmaktadır. Her sene artan sigorta prim üretimi ile Türkiye Sigorta Sektöründe büyüyen bir firma olan IPFS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A. Ş. tüm dünyadaki uygulamalara paralel olarak, sigorta brokeri, sigorta şirketinin değil, sigortalının temsilcisi olup, gerek sigorta sözleşmesinin hazırlanmasında gerekse sözleşmeden doğan hakların takibinde sigortalı yerine hareket etmektedir. Brokerler, yasa gereği acentelerden farklı olarak, sigorta şirketleri ile bağlayıcı sözleşmeler yapmadıklarından, temsil ettikleri sigortalının istediği sigorta şirketi ile çalışma özgürlüğüne sahiptirler. Bu nedenle, gerek sektördeki ürün çeşitlerine gerekse piyasanın rekabetçi koşullarına daha yakındırlar. Bir başka deyişle broker, çok basit bir kasko teklifi için bile, sigorta şirketlerinin sayısına eşit sayıda teklif toplayabilir. Mevcut bu avantajı sigortalı lehine kullanan brokerliğimiz Türkiye Sigorta Sektöründe yer alan öncü ve gerek hizmet kalitesi gerekse verdiği güven imajı ile ön planda olan Sigorta Şirketleri ile aktif olarak çalışmaktadır.

 

DEĞERLERİMİZ
Uzmanlık, Süreklilik, Tutarlılık , Size Özel Çözümler ve İş ortağı Yaklaşımı: Başarının ve size sunduğumuz yaratıcı çözümlerin arkasındaki en önemli unsurlar; uzmanlık, süreklilik, tutarlılık, size özel çözümler sunmak ve siz değerli müşterilerimizi iş ortağımız olarak görmektir. İş ortaklarımızla olan bütün ilişkilerimizde önceliğimiz sizi dinleyip, ihtiyaçlarınızı doğru anlayıp ve en doğru hizmeti sunabilmeyi temel felsefemiz olarak benimsedik. Bunun size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttıracağını biliyoruz.

 

AMACIMIZ
Bireysel ve kurumsal ihtiyaç analizi yaparak en geniş teminatı en uygun fiyata sunmaktır.

 

SİGORTA BROKERLİĞİ
Sigorta Brokeri Kimdir? 

Sigorta brokerleri, müşterilerinin temsilcisidirler. Müşterilerinden aldıkları yetki belgesiyle, müşterilerinin ihtiyaç duydukları içerikte sigorta poliçesinin teklifini, en az 3 sigorta şirketinden temin etmekle ve müşterilerinin nihai kararı vermelerinde onları bilgilendirmekle görevlidirler. 

Sigorta brokerliği uzmanlık gerektirir. Sigorta brokerleri, faaliyete başlamak için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden sigorta brokerliği ruhsatı almak zorundadırlar. 


Sigorta brokerliği, güçlü mali yapı gerektirir. Bağımsızdır. Sigorta brokerleri tüm sigorta şirketleri ile çalışabilirler. Sigorta brokerleri, istedikleri sayıda sigorta şirketiyle işbirliği yapabilirler. 

Sigorta brokerleri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teftiş Kurulu tarafından denetlenir.

 

REASÜRANS
Reasürans, sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesidir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana rastlama ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırırlar. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından, kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir.

Reasüransa duyulan gereksinimin nedenleri:
- Rizikonun yayılması;
- Sigortacının iş kabul kapasitesinin artması;
- Sigortacının iş kabul esnekliğinin artması;
- Sigorta şirketinin mali yapısının
desteklenmesi;
- Birikim (Kümül) Fazlasının yol açabileceği
doğal afet hasarlarının kontrolü;
- Reasürörden sigortacıya teknik bilgi
aktarımıdır.